NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

English

Pretraživanje

Ti nam siješ znanja sjeme,
Ti nam dižeš roda moć.
Svjetlobornih,
Umotvornih
Glava rađaš silan broj.

August Šenoa