NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu na osobit je način povezana s obitelji Zrinski, prvenstveno zahvaljujući činjenici da se u njezinu fondu nalazi Bibliotheca Zriniana, knjižnica ove čuvene velikaške obitelji, jedna od najvrjednijih obiteljskih knjižnica u Hrvatskoj. Tu je i autograf opere Nikola Šubić Zrinski Ivana pl. Zajca, koji je dio Zbirke muzikalija i audiomaterijala, a brojne vizualne prikaze Zrinskog […]