NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Ivan Mažuranić

Dr. sc. Željka Lovrenčić, voditeljica Zbirke Inozemne Croatice i Teodoro Darko Mažuranić. Preuzeto s Facebook stranice Hrvatske matice iseljenika.

Kako se osjeća prapraunuk bana Ivana Mažuranića nakon izložbe koju je povodom dvjestote obljetnice njegova rođenja organizirala NSK? Pretpostavljam da si u posljednje vrijeme bio na mnogim događajima vezanim uz tu obljetnicu? Prije svega, hvala na ljubaznom pozivu. Čestitam Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici na krasnoj izložbi Mažuranićevih rukopisa, starih knjiga i raznih prijevoda epa Smrt Smail Age Čengića, na kojoj […]

Joseph Anton Bauer, Ivan Mažuranić, između 1861. i 1865., litografija, 557 x 355 mm

Ime Ivana Mažuranića (1814. – 1890.) u kolektivno sjećanje hrvatskoga naroda upisano je barem dvojako: neki će ga ponajprije vezati uz književnost, osobito uz ep Smrt Smail-age Čengića, dok će ga se drugi prisjećati kao bana pučanina, odgovornoga za niz uspješnih reformi kojima je poboljšao društvo u Hrvatskoj. S obzirom na svestranost i široko područje društvenoga i kulturnoga djelovanja, svaka […]