NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Fran Krsto Frankapan

Stih jedanaesterac iz Frankapanove pjesme Pozvanje na vojsku uklesan je uz njegovo poprsje u zagrebačkoj katedrali, kamo su 30. travnja 1919. položene njegove kosti i kosti njegova šurjaka Petra Zrinskog. Dvanaesterci Petra Zrinskog Viruj Nimcu, da znaš, kako suncu zimsku nose u sebi zloguku opomenu, pogotovo kad se sagledaju u kontekstu njegova utamničenja i pogubljenja. Stihovi koje su Petar Zrinski […]