NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Dan grada Zagreba

Dan grada Zagreba slavi se 31. svibnja, na dan Majke Božje od Kamenitih vrata. Priča o povezanosti Grada i njegove zaštitnice seže još u ona vremena kada gradska vrata nisu bila otvorena svakome, a štitile su ih slike svetaca. Kamenita vrata bila su jedna od trojih većih vrata, tj. kule kroz čije lukove se moglo ući u Gradec, grad koji […]