NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Aleksandar Marks

Monografija o Aleksandru Marksu, fotografija knjige

  Iako se zbog svoje melankolične prirode Aleksandar Marks uvijek smatrao nevažnim umjetnikom, njegove zasluge za hrvatsku kulturu su neprocjenjive. Bio je glavni crtač i prvi nositelj likovnog izričaja koji su Georges Sadoul i André Martin 1958. godine u Canessu nazvali École de Zagreb – Zagrebačka škola /crtanog filma/. Životni put Aleksandra Marksa zvanog Šaco započeo je u Čazmi na […]