NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

prosinac 2020.

Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu mali je muzej blagdanskih želja. Premda njihovi pošiljatelji i adresati gotovo sigurno više nisu među nama, tople, rukom ispisane poruke nadživjele su trenutak u čijem povodu su nastale. Jer godine žure, blagdani se slave, životi prolaze. No, ljubav i privrženost, zabilježene na poleđini šarenog božićnog motiva, kao da žive i danas. Držeći […]